De kbo afdelingen van Leende, Heeze en Sterksel, vormen samen de :  Kring KBO Heeze-Leende.

KBOKring is het communicatiekanaal van KBOBrabant naar de afdelingen toe.

Het algemeen bestuur van de kring bestaat uit alle bestuursleden van de afdelingen.
Ieder jaar in maart vindt de algemene ledenvergadering plaats. Uit het algemeen bestuur is het “dagelijks” bestuur gevormd. Het bestaat uit 3 leden van afdeling Heeze en twee leden van de afdeling Leende en Sterksel. Dit bestuur heeft een voorzitter, penningmeester en secretaris. In de algemene vergadering wordt de taak van voorzitter, op voordracht van het dagelijks bestuur, akkoord gegeven.

Vier tot 5 maal per jaar komt het bestuur bij elkaar voor overleg. Ook voeren zij regelmatig overleg met de wethouder over zaken die spelen in de gemeente en betrekking hebben op ouderen,.

De voorzitter en secretaris zijn vertegenwoordigd in regionaal beraad Zuidoost Brabant (2x per jaar) en gaan naar de algemene ledenvergadering van KBO Brabant (2x per jaar)

Dit bestuur bestaat momenteel uit:

Voorzitter:  Secretaris: Lucy van Meijl (Leende) Penningmeester: Co van Laarhoven (Heeze),vacature voorzitter

Leden: Annie Bax (Sterksel), Anny van Weert (Sterksel), Elly de Bruijn (Heeze), Annie Verhoeven (Leende)vacature: Heeze

In de gemeente Heeze-Leende bestaat eveneens een Stichting Seniorenbelangen. Hierin zitten kboleden van de drie afdelingen naast onafhankelijke personen, die de belangen van ouderen vertegenwoordigen. Seniorenbelangen geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente. Zij organiseert, indien haalbaar, in het voorjaar en najaar een informatieve middag rondom een thema van belang voor senioren/ouderen.

 Kringmiddag

Eenmaal per jaar, in oktober,  organiseert de kring voor alle leden in het werkgebied een gezellige middag in een van de dorpshuizen. Per jaar wordt gewisseld van locatie.

Kringreis

Dit jaar organiseert de Kring In samenwerking met Twintours uit Helmond een meerdaagse reis naar Wetzlar in de deelstaat Hessen in Duitsland. Aan de organisatie van de binnenlandse reis wordt nog gewerkt. Aangezien de samenwerking met EMAreisburo is opgezegd vraagt dit meer tijd dan in de voorgaande jaren.

Naar deze  meerdaagse reizen in het buitenland, en sinds 2021 ook in Nederland, wordt altijd naar uitgekeken door de deelnemers. In juni proberen we een reis te organiseren naar het buitenland en in augustus/september in Nederland.

Op 8 maart is er een presentatie van deze reis in dorpshuis ’t Perron in Heeze. Tijd: 9.30 .