Herstarten ZOEM project

Zelfmanagement met je smartphone van start! Met het nieuwe programma ZOEM Zelfmanagement willen we de aankomende deelnemers stimuleren meer zelf te regelen met hun smartphone. In de cursus komt aan bod:

 • als eerst digivaardigheid aan bod (leren omgaan met je telefoon),
 • vervolgens vitaliteit
 • en als laatste onderdeel de samenredzaamheid.
 • Het Leendse bedrijf Gociety heeft diverse apps hiervoor ontwikkeld, waaronder een app die de activiteit van een deelnemer meet en hem/haar stimuleert om vitaal te blijven. Door middel van een slimme clip, die aan de kleding wordt bevestigd, worden bewegingen gemeten in de app. Daarnaast  kan die ook een persoonlijk alarm activeren. In geval van nood krijgt de contactpersonen een bericht. In de cursus leer je met de apps en de clip omgaan en er wordt aan een sociaal netwerk gebouwd. Beginners worden geholpen bij het gebruik van een smartphone in het cursusdeel digivaardigheid’. Hierdoor is de cursus laagdrempelig en goed toegankelijk voor iedereen.

  Projectgroep ZOEM verzorgt al enige jaren verschillende cursussen rondom het thema smartphones en ouderen. Doordat er nu subsidie is gekregen kunnen een groter aantal mensen deelnemen aan deze cursussen. Er kunnen 200 nieuwe deelnemers uit de gehele gemeente deelnemen aan dit ZOEM zelfmanagement programma waarbij de te gebruiken  apps en het abonnement kosteloos zijn. Na afloop van deze periode zijn de deelnemers vrij om zelf te kiezen of zij de apps en clip blijven gebruiken. Indien doorgegaan wordt dient u een kleine maandelijkse bijdrage te betalen voor het verdere gebruik.
  Er is een cursus (A) voor de gebruikers van de iPhone (Apple) en een aparte cursus (B) voor Android  (o.a. Samsung) gebruikers waarbij gestart wordt met als eerste deel de digivaardigheid.

  Cursus A, voor de iPhone, start op dinsdag  27 juli om 10.00 uur in de bibliotheek in de Schammert in Leende .
  Cursus B, voor de Samsung, start op donderdag 12 augustus om 10.00 uur in de bibliotheek in ’t Perron in Heeze. 

  De cursussen zijn vervolgens iedere week. Na de cursus iPhone zal wellicht in Leende ook een Android cursus starten. Bij voldoende belangstelling worden er ook cursussen in Leenderstrijp en Sterksel georganiseerd. De bestaande ZOEM vitaal wordt uitgebreid.
  De 1ste fasen van beide cursussen duren tussen 3 en 6 weken, afhankelijk van de ervarenheid van de deelnemers. Over het verdere vervolg wordt u tijdens de cursusduur op de hoogte gebracht.
  U kunt u nog inschrijven (maar vol is vol) via www.zcgraaggedaanleende.nl  of direct telefonisch bij Cintha Bax: 0620418416.

Similar Posts